2012

Voedselbank Heerenveen

In 2012 heeft JCI Heerenveen zich ingezet voor het goede doel: Voedselbank Heerenveen

voedselbank hveen

De Voedselbank probeert binnen Heerenveen de (verborgen) armoede te bestrijden door wekelijk gratis voedsel pakketten uit te delen aan mensen die dit hard nodig hebben. Deze mensen zijn vaak in financiele problemen terecht geraakt waardoor zij zichzelf niet meer kunnen voorzien van voedsel. Het voedsel dat wordt verzamelt is eten dat over is, of dat zal worden vernietigd maar nog prima eetbaar is.  Bij de Voedselbank staat het waarborgen van continuïteit van werkzaamheden die gericht zijn op de voorkoming van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven centraal.
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor hun inzet en werkzaamheden. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.

JCI Heerenveen heeft zich in 2012 door middel van het organiseren van verschillende projecten ingezet voor de Voedselbank in Heerenveen. In 2012 organiseerde zij onder andere het Oliebollen(voetbal)toernooi en de Duckrace 2012. De prijswinnaars van de Duckrace hebben hun gewonnen bedrag ook beschikbaar gesteld voor de Voedselbank en tesamen met het opgehaalde bedrag van beide evenementen is een mooi bedrag aan de Voedselbank gedoneerd.