2017

In 2017 kiest JCI Heerenveen er voor om 3 lokale goede doelen te ondersteunen. Hoe deze ondersteuning er concreet uit ziet wordt gedurende het jaar zichtbaar gemaakt. Geheel in willekeurige volgorde zijn dit de goede doelen:

Steunpunt de Barones

Steunpunt De Barones Heerenveen
Steunpunt de Barones helpt inwoners van de gemeente heerenveen die hulp zoeken in de wirwar van regels en formulieren. Vragen over kwijtschelding van belastingen, aanvragen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), belastingaangifte, schuldhulpverlening, ondersteuning bij ontslag, arbeidsongeschiktheid zijn zaken die daarbij voorbij komen. Door de huidige crisis nam het aantal mensen dat gebruikt maakte van deze hulp de afgelopen tijd snel toe. Jaarlijks gaat het om ruim 2500 unieke hulpvragen. De organisatie drijft volledig op vrijwilligers in hun vrije tijd de hulpvragers van informatie voorzien. Steunpunt De Barones is een samenwerkingsverband van algemeen maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, kerken en belangenorganisaties in Heerenveen.
 

speelgoedbank heerenveen

Speelgoedbank Heerenveen
Stichting Speelgoedbank Heerenveen zamelt speelgoed in, zowel nieuw als tweedehands. Daarna geven zij dit weg aan kinderen uit gemeente Heerenveen van wie de ouders geen financiële middelen hebben om cadeautjes te kopen. Initieel was de eerste uitgifte bedoelt om deze kinderen op die manier een mooi sinterklaasfeest te geven. Maar dit bleek een groot succes en inmiddels wordt er zoveel speelgoed ingevrahct, dat de activiteiten van de stichting zijn uitgebreid naar een regulieren Speelgoedbank.  Elke laatste zaterdag van de maand is er een uitgifte voor gezinnen die daarvoor in aanmerking komen. De stichting genereert zelf geen inkomsten uit haar activiteiten en is daarom volledig afhankelijk van de giften van sponsoren. De sponsering hoeft niet alleen uit geld te bestaan, maar kunnen ook zijn: schoonmaakmiddelen, inpakfolie en inpakpapier, laptop, scanner, printer of andere administratieve materiaal.

 

hartvoorheerenveen

Hart voor Heerenveen
Hart voor heerenveen is een digitale marktplaats waar ondernemers en maatschappelijke organisaties handelen in betrokkenheid. Bedrijven kunnen goederen, materialen, professionele producten en diensten gratis of tegen gunstige voorwaarden aanbieden aan maatschappelijke organisaties. De maatschappelijke organisaties kunnen op hun beurt ook een hulpvraag stellen zoals het huren van (vergader)uimte, bouwmaterialen, hulp bij de opzet van een website, meubilair of transport. Wat de één over heeft of graag wil aanbieden, is door de ander zeer gewenst. Samen wordt een deal gesloten over de vorm van de match en leveringsvoorwaarden.
Jaarlijks organiseert Hart voor Heerenveen een Meet&Match-event in Heerenveen, waar organisaties met een vraag de organisaties met een aanbod vinden. In 2016 werden er op deze middag al 74 matches met een economische waarde van €68.474,- !